Startpagina > Opleidingen > Opleiding Pedicure (branche opleiding)

Opleiding Pedicure (branche opleiding)

Pedicure is een prachtberoep dat zowel medische als sociale elementen heeft. Juist vanwege de medische raakvlakken, hebben wij ervoor gekozen om extra stof aan de opleiding toe te voegen. U moet immers in staat zijn om medische aandoeningen goed te herkennen en indien nodig door te verwijzen. Bij ons weet u zeker dat u die kennis krijgt.

De afgelopen jaren hebben we ruim 1000 mensen opgeleid tot pedicure. Een groot deel van hen komt nog steeds regelmatig bij ons terug voor bij- en nascholing. We beschikken bovendien over een vast team aan deskundige docenten die de nieuwste ontwikkelingen in het vak bijhouden en met je delen tijdens de opleiding.

Werken als pedicure

Als pedicure verzorgt u de huid van de voet, geeft u advies voor goed schoeisel en behandelt u alle aan de voet voorkomende pijnklachten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pijnlijke eeltplekken, likdoorns en ingroeiende nagels. Kort gezegd: een pedicure doet alles om de gezondheid van de voet in optimale vorm te houden. Soms betekent dat dat u een cliënt doorverwijst naar een arts of podotherapeut.

Na het behalen van het diploma beslist u zelf of u parttime dan wel fulltime aan de slag gaat als pedicure. Onze afgestudeerden slagen er goed in om een eigen praktijk op te starten. Hiervoor zijn geen grote investeringen nodig. U kunt alleen werken als pedicure, bijvoorbeeld vanuit een eigen praktijkruimte aan huis. Of uw werkzaamheden samen met anderen uitoefenen of in combinatie met een praktijk als schoonheidsspecialist of (sport)masseur.

ProVoet

ProVoet

IVS Opleidingen is een door ProVoet erkend opleidingsinstituut. Alleen door ProVoet erkende opleidingsinstituten kunnen opleiden voor het landelijk erkende Brancehdiploma Pedicure en Medisch Pedicure.

Scholen zonder deze erkenning leiden op voor het schooldiploma (medisch)pedicure. Alleen met een branchediploma kunt u lid worden van ProVoet en alleen dan kunt u in aanmerking komen voor een registratie in het KRP (KwaliteitsRegister Pedicures).

Haalt u via IVS Opleidingen uw diploma dan bent u verzekerd van een door de branche erkend diploma en kunt u met een gerust hart de markt betreden.

Waarom IVS Opleidingen?

Als pedicure werkt u voor en met mensen. Het is een dankbaar, sociaal en verzorgend beroep dat u veel flexibiliteit en goede vooruitzichten biedt. Als pedicure kunt u heel goed een zelfstandig bestaan opbouwen, bijvoorbeeld aan huis of in combinatie met een andere verzorging zoals schoonheidsspecialist of sportmasseur.

IVS Opleidingen biedt een bijzondere Pedicure opleiding aan waarin u voldoende lesuren krijgt. Dat doen we omdat we vinden dat een degelijke opleiding essentieel is voor het goed functioneren van een pedicure. Dankzij die extra lesuren weet u zeker dat u meer expertise en ervaring opbouwt en hebt u straks een voorsprong op uw concurrenten. De opleiding duurt al met al negen maanden en loopt van september tot juni. 

Inhoud opleiding

De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen voor het branchediploma Pedicure. Dit diploma staat gelijk aan het mbo niveau 3 diploma Pedicure. Het enige verschil is dat leerlingen van een mbo opleiding ook algemeen vormende vakken krijgen. Onze opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria van ProVoet, de landelijke branchevereniging voor Pedicures.

U volgt diverse theoretische vakken en krijgt uitgebreid praktijkonderwijs.

De theoretische vakken zijn:

 • Anatomie/Fysiologie
 • Pathologie
 • Theorie van de praktijk + casus gerichte toetsing
 • Ondernemersvaardigheden (AOV): maken van een ondernemersplan d.m.v. opdrachten. Het ondernemersplan wordt middels een assessment getoetst.

Tijdens de praktijklessen leert u alles over het behandelen van verschillende huid-, voet- en nagelproblemen. U oefent met alle gereedschappen en technieken onder deskundige leiding van een ervaren docent die u gericht advies en feedback geeft.

Snuffelstage
U dient in het schooljaar een aantal uur (10 uur) mee te kijken, wellicht meedraaien, in een pedicurebedrijf. Dit vanuit de gedachte dat het vak een praktisch vak is en dat met leren in de praktijk geleerd wordt. Het gaat hier om het zien van de praktijk: hoe ziet een salon eruit, hoe is de klantbejegening, een professioneel gesprek tussen student en een pedicure over het vak.                                                                                                     

Docenten

Docenten bij IVS beschikken allemaal over uitgebreide praktijkervaring en zijn in staat om hun kennis en vaardigheden goed over te dragen. Zij zijn bijvoorbeeld zelf pedicure of medisch pedicure en opgeleid als examinator.

Klik op onderstaande foto voor meer informatie over onze docenten.

Arja van Houwelingen

Dordrecht

Kwalificaties

Pedicure, medisch-pedicure, schoonheidsspecialiste, wellness-pedicure, voetmassage.

Ervaring

Naast haar werkzaamheden voor IVS Opleidingen in Dordrecht heeft Arja een eigen pedicurepraktijk in Sliedrecht.

Jeanet Strijbos

Dordrecht

Kwalificaties

Pedicure, Medisch Pedicure, Voetmassage, Manicure

Ervaring

Naast haar werkzaamheden voor IVS Opleidingen heeft Jeanet een eigen praktijk in Ouderkerk aan den IJssel,

Opleidingsvarianten

Avondopleiding (zelfstudie met coaching)

In september starten wij naast onze reguliere opleiding ook met onze avondopleiding. Tijdens de avondopleiding wordt er aanzienlijk minder theorie gegeven dan tijdens onze reguliere opleiding. Deze opleiding is daarom voor een groot gedeelte zelfstudie met coaching van onze docenten.

Wij raden deze les optie alleen maar aan als u een voorkennis of een andere affiniteit met de theorie vakken anatomie en fysiologie heeft. Als u hierover twijfelt, neem dan gerust even contact met ons op zodat wij met u kunnen bespreken of deze optie bij u past.

U dient er wel rekening mee te houden dat u wel examen moet doen in alle theorievakken omdat de (meeste) examenbureaus geen vrijstellingen geven op basis van uw vooropleiding.

Versnelde opleiding

Deze opleidingsvariant duurt 5 maanden en start elk jaar in januari op onze locatie Dordrecht. De opleiding heeft dezelfde inhoud (één lesdag per week) alleen het leertempo ligt een stuk hoger.

Tijdens de versnelde variant bieden we u alleen de praktijklessen aan. De theorie maakt u middels zelfstudie en coaching eigen. Zo ligt het tempo van de versnelde opleiding een stuk hoger dan van onze reguliere opleiding, maar is er wel voldoende tijd en ruimte om de belangrijke praktische vaardigheden eigen te maken.


Door middel van huiswerkopdrachten wordt u gestimuleerd thuis actief bezig te zijn met de stof. Zo begeleiden wij u goed tijdens de versnelde opleiding tot het branche erkende pedicure diploma.

Praktische informatie

Leslocatie

De reguliere dagopleiding voor het branchediploma Pedicure bieden we aan in Dordrecht. Deze start op 20 september 2022 en de lessen zijn op dinsdag tussen 09.30 en 15.00 uur.

De avondopleiding voor het branchediploma Pedicure bieden we aan in Dordrecht. Deze start op 28 september 2021 en de lessen zijn op woensdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.

De versnelde opleiding voor het erkende branchediploma Pedicure start in maart 2022 te Dordrecht. De lestijden zijn van 09.30 tot 15.00 uur.

Vooropleiding en adviesgesprek

Voor de opleiding tot Pedicure is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel geven onze cursisten aan dat de opleiding de nodige zelfdiscipline en doorzettingsvermogen vraagt. Wilt u weten of de opleiding Pedicure voor u geschikt is en twijfelt u over uw vooropleiding, neem dan gerust contact met ons op. We geven u dan een eerlijk en afgewogen advies.

In principe kan iedereen aan de opleiding deelnemen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist, maar het volgende is wel wenselijk:

 • Voldoende leervermogen om de theorie te kunnen verwerken
 • Motivatie
 • Doorzettingsvermogen
 • Voldoende ruimte in de agenda (ongeveer 6 uur per week)

De opleiding tot pedicure is een heel leuke opleiding, die in een redelijk kort tijdsbestek te volgen is. Het is goed om te weten, dat het geen eenvoudige opleiding is. Om het diploma pedicure te kunnen behalen, is het nodig om intensief met de stof bezig te zijn. IVS Opleidingen doet er alles aan om u tijdens de opleiding te ondersteunen. Zo organiseren we huiswerkbegeleidingsuren en oefenochtenden, waar iedere student gebruik van kan maken. Ook stimuleren we het maken van oefen- en studiegroepjes zodat u op elkaar kunt oefenen en samen de stof door kunt nemen.

Als u na het lezen van bovenstaande nog vragen heeft of u wilt graag een keer een les bijwonen, maak dan even een afspraak met onze administratie of schrijf u via deze website in voor één van onze inloopdagen. Helaas is dat tijdens de zomermaanden niet mogelijk. Uiteraard bent u altijd, na het maken van een afspraak, welkom!

Examen

Tijdens het examen worden zowel uw theoretische kennis als uw praktische vaardigheden getoetst. U doet eerst enkele theorie examens en behaalt daarin een bewijs van bekwaamheid. Daarna kunt u zich aanmelden voor het praktijkexamen. De examens die u aflegt zijn:

 • Theorie examens; Anatomie/Fysiologie, Pathologie, Theorie van de praktijk
 • Praktijk examen;  Behandeling voet, nagels en huid en behandelplan 
 • Praktijk examen;  Ondernemersvaardigheden / Portfolio-assessment 

De examenkosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de examenstichting TCI te Schoonrewoerd. Het examengeld voor het schooljaar 2021-2022 (september - augustus) bedraagt € 635,00 (herexamens zijn niet bij de prijs inbegrepen).

Meer informatie over de examens vindt u op www.tci-examens.nl

Vrijstellingen

Een vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van de opleiding, uiterlijk 3 maanden na aanvang aangevraagd te worden. Bewijsstukken ten behoeve van vrijstellingen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor vrijstelling voor het examenonderdeel ondernemersvaardigheden geldt dat het diploma niet ouder dan 10 jaar mag zijn.

Eenmaal afgegeven vrijstellingen zijn ook niet onbeperkt geldig. De verleende vrijstelling vervalt wanneer gestopt wordt met de opleiding of wel na verloop van 5 jaar (wanneer de opleiding niet afgerond wordt).

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn kosten verbonden.

Kostenoverzicht

Lesmaterialen

Als pedicure werkt u met specifieke instrumenten. Het is belangrijk dat u over een eigen set instrumenten beschikt en deze maken deel uit van het verplichte lesmateriaal. Daarnaast maken specifieke boeken en studiemateriaal deel uit van de opleiding, zodat u zich goed kunt voorbereiden op alle examens.

Naast uw verplichte lesmateriaal kunt u uw pakket (€ 635,00) uitbreiden met onderstaande extra mogelijkheden. Al deze materialen zijn uiteraard aanwezig bij ons op het opleidingsinstituut en u heeft deze dus niet extra nodig voor het halen van uw opleiding. Tijdens de eerste les wordt u gevraagd of u deze extra materialen wit aanschaffen en kunt u geadviseerd worden door de docent. 

 • Voetskelet
 • Blauwdrukraam
 • Voetmeter
 • Schoenmeter
 • Ultrasoon
 • Alcoholbak
 • Voetenbak flexibel

Tijdens de praktijklessen en het examen is het verplicht witte vakkleding te dragen.

Kosten van de opleiding Pedicure (branche opleiding)

Regulier:

Onderwijsbijdrage€ 2491,00
Lesmateriaal€ 636,00
Betaalopties
 • 1 x € 227,00 na inschrijving + 1 x € 2900,00
 • 1 x € 377,00 na inschrijving + 2 x € 1500,00
 • 1 x € 377,00 na inschrijving + 4 x € 750,00
 • 1 x € 377,00 na inschrijving + 8 x € 375,00

Avondopleiding (Zelfstudie met coaching) :

Onderwijsbijdrage€ 1900,00
Lesmateriaal€ 636,00
Betaalopties
 • 1 x € 236,00 na inschrijving + 1 x € 2300,00
 • 1 x € 338,00 na inschrijving + 2 x € 1200,00
 • 1 x € 338,00 na inschrijving + 4 x € 600,00
 • 1 x € 338,00 na inschrijving + 8 x € 300,00

Versnelde opleiding:

Onderwijsbijdrage€ 2100,00
Lesmateriaal€ 636,00
Betaalopties
 • 1 x € 236,00 na inschrijving + 1 x € 2500,00
 • 1 x € 354,00 na inschrijving + 2 x € 1300,00
 • 1 x € 354,00 na inschrijving + 4 x € 650,00

Let op! Bij betaling in meerdere termijnen worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Studiekosten en de Belastingdienst

Komt u of uw werkgever in aanmerking voor teruggave van de studiekosten voor deze opleiding? Klik op de links voor meer informatie: particulieren, bedrijven.

Ontvang tot 50% van uw studiekosten terug van de Belastingdienst!

Benieuwd naar uw belastingvoordeel? Met behulp van het onderstaand formulier kunt u uw belastingvoordeel voor dit jaar uitrekenen.

Dit rekenvoorbeeld is slechts een indicatie en is alleen van toepassing als de opleiding aansluit bij uw (toekomstige) beroep.

Aftrekbare studiekosten:

 • Onderwijsbijdrage en examengeld.
 • Lesmaterialen die door de onderwijsinstelling verplicht zijn gesteld.
 • Afschrijving van duurzame goederen.

Inschrijfmogelijkheden

Inschrijfmogelijkheden
LocatieLestijdenAanvang
DordrechtDonderdag: 9:30 - 15:00 uur 03-03-2022
DordrechtDinsdag: 9:30 - 15:00 uur 20-09-2022
DordrechtWoensdag: 19:00 - 22:00 uur 28-09-2022
 

Algemeen

Startpagina

Annuleringsverzekering

Docenten

Formulieren en Bestanden

Lokaalverhuur

Maak kennis met IVS

Nieuwsbrieven

Privacyverklaring

Veelgestelde Vragen

Contact

Adresgegevens

Contactformulier

Parkeren

Studenten

Aanmelden

Blackboard

Doorstudeerpremie

Linkprogramma

Inloggen

Vacaturebank

Opleidingen

Overzicht

Manuele Lymfetherapie

Medisch Pedicure

Massage

Massagetherapie

Pedicure

Sportmassage

Sporttherapie

Visagist

Vitaliteitscoach

Wellnessmassage

Inschrijfformulier

Na- en Bijscholing

Overzicht

Cursussen

Workshops

Inschrijfformulier

Passe-partout

Activiteiten

Activiteitenoverzicht

BMS-oefensessies

Modellen

Veilingen

Veilingoverzicht

Veilingvoorwaarden

Account

Aanmelden

Linkprogramma

Inloggen

Onze website gebruikt cookies

Door middel van cookies kunnen we onder meer uw instellingen/voorkeuren onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring aanbieden. Daarnaast zijn cookies essentieel voor de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de website.