Startpagina > STAP-budget > Veelgestelde Vragen

STAP-budget: Veelgestelde Vragen

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is onderdeel van het totale pakket van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het STAP-budget gaat de huidige fiscale aftrekmogelijkheid inkomstenbelasting voor scholing vervangen.

 Voor wie is het STAP-budget?

Het STAP-budget is voor iedere volwassene die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, ongeacht inkomen.

 Wat is het doel van het STAP-budget?

Het doel van het STAP-budget is 'iedereen' de mogelijkheid bieden scholingsactiviteiten te volgen ter versterking/stimulering van de arbeidsmarktpositie.

 Wie hebben er recht op subsidie?

Dit zijn de voorwaarden:

 • Leeftijd: tussen 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Volksverzekerd (o.a. AOW, ANW, WLZ).
 • Maximaal één subsidieaanvraag per jaar.
 • De opleiding moet binnen 4 weken en 3 maanden na de aanvraag beginnen; niet eerder en niet later.
 • Er moet nog budget beschikbaar zijn.

Het STAP-budget wordt niet verstrekt indien er reeds subsidie/bijdrage van derde op grond van een andere regeling voor een opleiding of scholing wordt ontvangen. Cofinanciering zal naar verwachting vanaf 1 januari 2023 mogelijk zijn.

 Wat is het beschikbare budget?

Op jaarbasis heeft de overheid ongeveer 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor subsidies binnen het STAP-budget.

 • Maximaal € 1.000 per persoon per jaar.
 • Er zijn 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden.
 • Vanaf 1 maart 2022 start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak.
 • De keuze is beperkt tot erkende scholingsactiviteiten van erkende opleiders.
 • Onze in aanmerking komende opleidingen zijn te herkennen aan een logo.
 • Wanneer het budget op is worden er geen subsidies meer uitgekeerd.

 Wat moet ik doen om het STAP-budget aan te vragen?

Om het STAP-budget aan te vragen heb je een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Dit aanmeldingsbewijs krijg je bij ons NADAT je bent ingeschreven. Zonder dit STAP-aanmeldingsbewijs kun je GEEN aanvraag voor het STAP-budget indienen.

 • Ontvangst STAP-aanmeldingsbewijs
 • Aanvraag indienen via STAP-portaal UWV
 • Opleider factureert STAP-subsidie aan UWV
 • Is het totaalbedrag hoger dan € 1000,- wordt het restant aan deelnemer gefactureerd
 • Is het totaalbedrag lager dan € 1000,- wordt alleen dat deel vergoed. U recht op subsidie aanvraag vervalt daarmee voor de rest van het jaar.
 • Voorbeeld: je opleiding/cursus kost € 350,- je vraagt hier het STAP-Budget op aan. De opleider factureert in dat geval € 350,- aan het UWV (dit staat op het STAP-aanmeldingsbewijs). Het restant van € 650,- kun je vervolgens niet meer aanvragen.
 • Opleider overlegt een bewijs van deelname aan UWV
 • Let op: Binnen 13 weken na afronding van de opleiding overleggen wij een bewijs van deelname aan het UWV. Bij een aanwezigheidspercentage van MINDER dan 80% of wanneer de opleiding niet succesvol is afgerond kan UWV het bedrag terugvorderen bij de deelnemer. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

 Vanaf wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?

Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 ingediend worden via het STAP-portaal van UWV.

 Welke kosten vallen onder het STAP-budget?

Les,-, cursus-, college- of examengeld, alsmede kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover deze middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits de kosten van de middelen in rekening worden gebracht door de opleider.

 In welke periode moet ik het STAP-budget aanvragen?

Zoals reeds aangegeven dient je opleiding te starten minimaal 4 weken na aanvraag en binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.

 In welke periode moet ik het STAP-budget aanvragen?

Zoals reeds aangegeven dient je opleiding te starten minimaal 4 weken na aanvraag en binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.

Dit houdt in dat bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak dat start:

 • vanaf 1 maart, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten;
 • vanaf 1 mei, dat je opleiding uiterlijk in september dient te starten;
 • vanaf 1 juli, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten;
 • vanaf 1 september, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten;
 • vanaf 1 november, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten;
 • vanaf 1 januari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.

 Te laat met het aanvragen voor het STAP-budget?

Laat dit ons dan weten! Het STAP-aanmeldingsbewijs is voorlopig, aangezien je als aanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit. In de volgende aanvraagtermijn kun je weer een aanvraag indienen. De kans is aanwezig dat je hiervoor een nieuw aanmeldingsbewijs nodig hebt met een nieuwe startdatum.

 Wat als ik STAP-subsidie heb aangevraagd, maar ik wil de aangevraagde scholing annuleren?

Het is mogelijk dat je voor de aanvang van de scholing je aanmelding annuleert. Als deze annulering tijdig plaatsvindt, betaalt de opleider het voorschot terug aan UWV. Let op: De algemene voorwaarden van de opleider zijn hierin richtinggevend!

 Wanneer kan het UWV het STAP-budget terugvorderen?

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden van deelname dan kun je voor een periode van maximaal twee jaar worden uitgesloten van het indienen van een aanvraag of kan het betaalde subsidiebedrag door UWV worden teruggevorderd. In geval van bijzondere situaties, zoals het niet kunnen starten of afmaken van de scholing vanwege ziekte en andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV. De opleider vermeldt op het bewijs van deelname de reden van het niet succesvol afronden van de scholing.

Als op enig moment blijkt dat de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt, kan het subsidiebedrag ook (geheel of gedeeltelijk) worden teruggevorderd door UWV. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als uit een steekproef blijkt dat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt tijdens de aanvraagprocedure en op basis van de juiste informatie geconcludeerd wordt dat de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt.

Terugvordering is ook mogelijk indien je niet voldaan hebt aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie. Het gaat om de verplichting om de scholing af te ronden*, de verplichting om mee te werken aan onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidieverlening, en de meldingsplicht.

*) De subsidieontvanger/burger dient de scholing af te ronden. De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger/burger de scholing heeft voltooid met:

 • een diploma of certificaat;
 • een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing);
 • ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten in geval van een meerjarige opleiding; of
 • de intekening of deelname aan tentamens of examens of, anders dan een vrijstelling, een of meer beoordelingen in een vak op basis van een overzicht van behaalde resultaten in geval van bekostigd onderwijs.
 

Algemeen

Startpagina

Annuleringsverzekering

Docenten

Formulieren en Bestanden

Lokaalverhuur

Maak kennis met IVS Opleidingen

Nieuwsbrieven

Privacyverklaring

Vacaturebank

Veelgestelde Vragen

Contact

Adresgegevens

Contactformulier

Parkeren

Studenten

Aanmelden

Blackboard

Doorstudeerpremie

Inloggen

Opleidingen

Overzicht

Leefstijlcoach

Manuele Lymfetherapie

Medisch Pedicure

Massage

Massagetherapie

Pedicure

Sportmassage

Sporttherapie

Vitaliteitscoach

Wellnessmassage

Inschrijfformulier

Na- en Bijscholing

Overzicht

Cursussen

E-learning

Workshops

Inschrijfformulier

Passe-partout

Activiteiten

Activiteitenoverzicht

BMS-oefensessies

Modellen

Veilingen

Veilingoverzicht

Veilingvoorwaarden

Account

Aanmelden

Inloggen

Onze website gebruikt cookies

Door middel van cookies kunnen we onder meer uw instellingen/voorkeuren onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring aanbieden. Daarnaast zijn cookies essentieel voor de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de website.